ret og raad

Ret og Råd

Vi skal giftes.
Ægteskabet er en anerkendt samlivsform, som har juridiske konsekvenser i mange sammenhænge. Når I indgår ægteskab, opstår der forpligtelser og rettigheder for ægtefællerne, der vedvarer indtil ægteskabet ophører ved separation, skilsmisse eller død. Dermed adskiller ægteskabet sig fra det ”papirløse” samliv, som i meget høj grad er ulovreguleret.
Besøg os på Nordsjællands bryllupsmesse og få en uforpligtende snak om jeres juridiske forhold.