Populært at blive gift

Populært at blive gift

Statistik er tørt, javel. Men arrangerer man bryllupsmesser, så er det fornøjelig læsning at se, hvad Danmarks Statistik nu har at sige om ægteskaber:

I 2022 steg antallet af vielser med 20 pct. I 2022 blev der viet 33.054 par mod 27.645 året før. Det er det højeste antal vielser siden 00’erne, hvor der i gennemsnit var 36.800 vielser om året. Ses der på antal viede pr. 1.000 ikke-gifte er der en stigning i alle aldersgrupper fra 20-24 år og opefter. Stigningen var størst blandt de 30-34-årige med 8 viede pr. 1.000 ikke-gifte fra 54 viede i 2021 til 62 i 2022. Blandt de 20-24-årige var antal vielser pr. 1.000 ikke-gifte stort set uændret.

Af de 33.054 viede i 2022 blev 79 pct. gift for første gang. Blandt de viede under 35 år var stort set alle førstegangsviede; kun 3 pct. var fraskilt. Fra 35-års-alderen steg andelen af de viede, som har været gift før, dvs. enten fraskilte eller i enkestand, og blandt de viede mellem 50 og 69 år har omkring to ud af tre været gift før. Samlet set var 1 pct. af de viede i enkestand, men denne andel stiger med alderen. Blandt de 75-79-årige, der blev gift i 2022, var 29 pct. i enkestand, mens det gælder 39 pct. blandt dem på 80 år og derover.

Der var en stigning på 30 pct. i antallet af kirkelige vielser fra 7.800 i 2021 til 10.200 i 2022, og en stigning på 13 pct. i antallet af borgerlige vielser fra 18.000 til 20.400. I 2022 udgjorde de kirkelige vielser 31 pct. ud af samtlige vielser. De foregående ti år har kirkelige vielser udgjort en faldende andel af vielserne, fra 35 pct. i 2012 til den laveste andel på 27 pct. i 2020. De borgerlige vielser udgjorde knap to ud af tre vielser i 2022.

Bryllupper i Nordsjælland holder sin næste bryllupsmesse den 7. januar. Alle er velkomne hos Classic Car House på Kongevejen i Lyngby kl. 10-16. Skal vi følge Danmarks Statistisk, så vil vi især få besøg af par i alderen 30-34 år, og mange af dem vil gerne have en kirkelig vielse. Under alle omstændigheder er det blevet populært at blive gift og dermed også – forholdsvis – upopulært at blive skilt