Advokathuset 1

Advokathuset

Ægtepagter

Når I gifter jer, får I automatisk formuefællesskab. Det kan derfor være en god idé at tage kontakt til en advokat. Spørgsmålet er, om det I hver har med jer ind i ægteskabet skal deles lige mellem jer ved separation, skilsmisse eller dødsfald? Hvis ikke bør I overveje at oprette en ægtepagt, der sikrer den ønskede deling.

Eksempelvis kan dette ske ved ægtepagt om: rent fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje, rent eller delvist kombinationssæreje, deling af rate- og kapitalpensioner, deling af enkelte aktiver eller genstande.

Mulighederne er mange, hvorfor der ydes konkret rådgivning i forhold til den ægtepagt, der sikrer dig den ønskede deling.